HOME MADE MALL

天晉The Wings 實用面積:620呎(二房一廳) 工程:全新樓裝修及訂制全屋傢俬

img
色彩應用點綴

設計師改妙用上半身木板牆分隔出客廳飯廳空間,更選用咗京都抹茶綠色作點綴,既貫徹全屋日式風格又增添上一色彩。

貫徹全屋日式風格

今次既單位一行入屋已經有一種非常舒適既感覺,各種淺木傢俬配搭埋柔和光線,令成個空間睇起瞭乾淨俐落。

高地台設計 主人房

主人房同樣以純白同淺木色打造,感覺非常舒適。而且設計師在睡房上加上高地台設計,提供咗咁多儲物空間,貫徹全屋日式風格。